Kun_L.gif
Title.gif
Kun_P.gif

Francie 2011- dovolená


Gordes


Gordes

Naše první zastávka byla v malebné vesnici Gordes, kterou jsme loni nestihli projít. Je položena na jednom z vrchů pohoří Monts de Vaucluse (nebo též Luberon). V 8. století zde bylo založeno benediktinské opatství, které bylo postaveno na rozbořených ruinách římského chrámu. Na přelomu 19. a 20. století se zde rozvíjelo zemědělství. V roce 1938 Gordes objevil kubistický malíř André Lhote, který sem pozval Marca Chagalla, Victora Vasarelyho a další umělce zabývající se moderním uměním. Pak však přišla 2. světová válka a v roce 1944 do vesnice vpadla německá vojska, která se chtěla pomstít za útok francouzského odboje. Zničila více než polovinu vesnice, včetně památek. Dostavba byla však provedena citlivě a tak dnes skýtá Gordes mnoho příjemných míst k posezení. Uprostřed vesnice se vypíná hrad z 11. století, přestavěn byl v renesančním stylu. Všechny budovy ve vesnici jsou postaveny z tradičního provensálského materiálu – kamene, na střechy jsou použity terakotové desky. Úzké uličky nabízejí stále nové a nové pohledy do krásné krajiny. A protože jsme dorazili brzy ráno, mohli jsme si toto jinak turisty hojně vyhledávané místo v klidu prohlédnout.Abbaye de Sénanque


Senanque

Další cesta vedla k nedalekému klášteru Sénanque, který je od Gordes co by kamenem dohodil. Už z loňska jsem věděla, že marně budu hledat klidné tiché místo – směřují sem davy turistů. Jen jsem byla zvědavá, zda bude levandule víc rozkvetlá, než loni…Založený byl roku 1148  a patří mezi tři velké cisterciácké kláštery v Provence. Jméno kláštera je odvozeno od latinského "sine aqua" - bez vody, protože zdejší řeka dávala málo vody. Největší rozkvět spadá do 13. a 14. století. Tehdy sem byl totiž přistavěn mlýn, bylo založeno hned sedm farem a zakoupeny pozemky po celé Provenci. Během krvavých náboženských válek v 16. století byl klášter značně poničen a během francouzské revoluce byly všechny jeho budovy rozprodány. Po revoluci v roce 1791 byl prodán státu a jeho význam tak začal upadat. Malá komunita mnichů přišla do kláštera opětovně až v roce 1988 a zůstala dodnes.Arles


Arles

Arles leží na Rhoně a je nazýváno branou do Camarque.  Nachází se zde mnoho historických památek, včetně římských. Již ve 3. století zde sídlil biskup a roku 308 si zde nechal postavit svou rezidenci císař Konstantin. Ve středověku bylo významným církevním střediskem, sídlem arcibiskupa a dějištěm 19 církevních koncilů. Ve 12. století se stalo sídlem arelatského království (zabíralo Burgundsko a část Provence), jež bylo součástí římsko-německého císařství. Jako poslední se nechal v Arles korunovat Karel IV., který také krátce před svou smrtí v roce 1378 jmenoval říšským vikářem v Arelatu následníka francouzského trůnu, a položil tak oficiální základ pro pozdější spojení Provence s Francií. Během 17. a 18. století bylo postaveno mnoho šlechtických domů, které dnes tvoří jádro historického centra. Arles a jeho okolí je spojeno především s malířem Vincentem van Goghem, který zde strávil poslední dva roky života a namaloval tu přes 300 obrazů.
Nejprve jsme zamířili do římského amfiteátru s kapacitou více než dvacet tisíc diváků. Byl vybudován na nejvyšším místě města za období vlády císaře Vespasiana. Na jeho impozantním dojmu nemění nic ani skutečnost, že aréně dnes chybí nejvyšší patro. Čtyři věže pocházejí ze středověku, kdy Arabové přeměnili amfiteátr v pevnost. Je stále v provozu, v létě se zde jako lákadlo pro turisty pořádají koridy. Viděla jsem místa pro novináře- v těsné blízkosti arény, díky, ale ani omylem!:o) Raději bych se spolehla na svůj teleobjektiv, než čekat, kdy se některý býk vrhne špatným směrem! Prošli jsme si ho a našli jsme i okénko do stájí, kde byli ustájeni camargští býci. Byla jsem vyvedená z míry, protože býci byli uvázáni silným lanem za rohy ke stropní traverzále, v boxu jich bylo několik a kvůli tomuto způsobu vázání se nemohli podstatě ani hnout, natož dát hlavu dolů nebo něco žrát. Jistě, asi praktické (větší počet zvířat v jednom boxu), ale jinak dost drsné!
Poté jsme pokračovali do zbytků antického divadla, jehož pozůstatky se nacházejí v blízkosti amfiteátru. Divadlo pocházelo z doby císaře Augusta a od 5. století sloužilo jako zásobárna kamene na stavby kostelů, hradeb a domů. Mělo 102 m v průměru a kapacitu 7 000 diváků. Dnes je zachován pouze fragment ochozu, přeměněný na citadelu (tzv. Tour de Roland), zbytky zdi scény a několik stupňů hlediště. Nejzachovalejší jsou dva sloupy nazývané místními „vdovy“ a „lapidárium“ pod širým nebem se zbytky kamenické výzdoby. Zrovna se zde chystal večerní koncert, tak nebylo možné si příliš vychutnat tuto památku. Poslední zastávku jsme udělali u krásného kostela sv. Trofima (Église St-Trophime) – původní karolinský kostel z 9. století byl povýšen na katedrálu a v roce 1178 v něm byl korunován na arelatského krále Fridrich I. Barbarossa. Nejvzácnější je portál z 12. století zdobený plastikami Posledního soudu. Jde o nejvýznamnější dílo románského umění uchované v Provence.Béziers


Beziers

Další výlet směřoval do města Béziers v oblasti Languedoc-Roussillon. Tento kraj je známý tím, že zde žili kataři (albigenští), o kterých jsem toho spoustu přečetla. Proto jsem byla zvědavá na místa, kde kdysi žili a trochu jsem i doufala, že na mě dýchne z těchto míst prastará a smutná historie. Název albigenští získali podle města Albi v Languedocu (dnes jižní Francii), kde bylo jedno z jejich největších center. Také se jim říkalo kataři. Řecké καθαρ?ς katharos znamená čistý, v tomto případě dokonalý. Původně tak byli označováni pouze albigenští učitelé a duchovní, ale záhy se rozšířilo jako označení pro všechny přívržence hnutí. Z tohoto slova je odvozen i český výraz kacíř. Katarské hnutí se rozšířilo v hrabství Toulouse a v okolí města Albi a rychle zapouštělo kořeny v dalších krajích. Jeho rozšíření souviselo s odporem venkovské šlechty k hospodářským nárokům církve, s příkladným prostým životem albigenských duchovních a rychlost šíření albigenské víry byla podpořena i zpupností a bohatstvím církve, která ztratila schopnost věrohodně oslovovat prosté lidi. Papež Innocenc III. v roce 1208 rozhodl o křížové výpravě proti albigenským na jihu Francie.V letech 1208 až 1229 byla papežem vyhlášena křížová výprava proti albigenským. Svatým bojovníkům papežův výnos umožnil vlastnit půdu, kterou dobyli, tímto činem se však značně posunul původní ideál výprav – křížové tažení bylo vypraveno proti křesťanům přímo v Evropě, a osvobození Svaté země se tak stalo druhořadou záležitostí. Tažení bylo zahájeno pod vedením Arnalda Amalrica, opata kláštera v Citeaux. Křižáci pustošili celá města, vyvražďovali jejich obyvatele a ničili poklady provensálské kultury. Stovky zajatců byly surově upáleny na hranicích a tisíce lidí zahynuly při drancování. Právě v Béziers bylo vybito veškeré obyvatelstvo – dvacet tisíc lidí – bez ohledu na vyznání! Jak sděluje kronikář, při dobytí města Béziers uslyšeli křižáci křik obyvatel. Když podle výkřiků poznali, že tam jsou spolu s kacíři i pravověrní (katolíci), řekli opatovi Arnaldu Amalricovi: „Co si máme počít, otče? Nedovedeme rozlišovat dobré od zlých.“ A opat odvětil: „Pobijte je všechny, neboť Pán pozná své!“
Cesta do města mě dost rozladila, čtvrti byly špinavé, podivně ospalé, zkrátka jsem měla úplně jinou představu o tomto místě. Městu dominuje katedrála St-Nazaire, ke které jsme zamířili. První písemné zmínky o katedrále jsou z 8. století, kdy byla na kopci postavena její románská podoba. Tato původní stavba společně s mnoha obyvateli města padla za oběť plamenům křížové výpravy 22. července 1209. Během 13. století byla na spáleništi a zčásti také na starém hřbitově v gotickém slohu postavena současná stavba s masivními věžemi a rozetou. Bylo možné vejít do přilehlých prostor a zahrad a poté do katedrály. Na večer svítilo slunce skrz vitráže a ty se jako duha zobrazovaly na sloupech – konečně trochu atmosféry… Samotná katedrála je strohá, má spíš pevnostní charakter a uvnitř je mnoho barokních prvků, které mě dost rušily. Nejlepší se ukázal výstup na věž, odkud byl nádherný výhled na krajinu. Celkově jsem ale byla návštěvou města velmi zklamaná. Poblíž Béziers se nachází Canal du Midi, který se vine v délce 240 km ze Séte do Toulouse. Zbudovat ho nechal Paul Riquet v 17. století, aby oživil obchod. Dnes po něm jezdí výletní lodě a podél břehů se prohánějí cyklisté.Pobřeží


Pobrezi

Moře u kempu Les Sablons vypadalo ideálně – za plotem kempu byly písečné duny s divoce rostoucími květinami a travami, moře bylo nádherně modré, vstup do vody pozvolný a celá pláž nekonečná. Bohužel, jedna drobná chybka se našla – voda byl tak neuvěřitelně ledová, že se v ní absolutně nedalo plavat, spíš se jen rychle ochladit. Když v ní člověk stál, za chvíli přestal cítit nohy a pak už by ho ani moc nepřekvapilo, kdyby se z moře vynořil tučňák nebo připlul na kře lední medvěd! Prý to není pro tuto oblast typické, ale moře se neohřálo po celou dobu naší dovolené.:-(Pevnost Salses


Salses

Počasí přálo spíš výletům, další jsme zacílili na pevnost Salses, která leží nedaleko hranic se Španělskem. Vystavěl ji král Ferdinand aragonský v letech 1497-1506 na obranu španělského území-Roussillonu. Pevnost je z červených cihel a z dálky vypadá jako hrad z písku, co si stavějí děti. Šli jsme dovnitř, z čtvercového nádvoří jsme mohli do podzemních prostor, kde dříve bývaly stáje pro 300 koní. V dalších přístupných místnostech toho bylo pomálu, klasika, jako na všech francouzských hradech a zámcích, kde řádil prostý lid na francouzské revoluce! Chtěli jsme vystoupat i na ochozy (doporučeno u kasy-skvělý výhled do krajiny, počkejte na průvodce), proto jsme si tedy počkali. Ó jé, chyba, veliká chyba! Paní asi byla znalá a vtipná, ale samozřejmě vše probíhalo jen ve francouzštině, ačkoli tam bylo i mnoho cizinců. Žádný tištěný průvodce také nebyl k mání, takže jsme se ukrutně nudili. Skutečně jsme vystoupali na ochoz (asi na 5 min) a pak jsme strávili více než hodinu v několika zcela prázdných místnostech, které občas zdobily velkoformátové snímky uřezaných rybích hlav (bůh suď, proč!) Manžel konstatoval, že focení koní je proti tomuhle zcela neškodný a hezký koníček!:o) Litovali jsme, že jsme se nespokojili jen s podzemím, bývalo by to bohatě stačilo. Ale nejspíš bychom odjížděli s pocitem, že jsme něco propásli…Narbonne


Narbonne

Na zpáteční cestě jsme se stavili v Narbonne a to nám pořádně vylepšilo náladu, ačkoli se už připozdívalo. Už z dálky jsme viděli obrovskou katedrálu St-Just et St-Pasteur, která je však ve skutečnosti jen chórem, který se začal stavět v roce 1272. Zachovala se dokončená křížová chodba, nedokončený kůr je jedním z nejvyšších ve Francii, má 41 metrů. Na katedrálu navazují budovy arcibiskupského a biskupského paláce a jsou opevněné. Narbonne bylo založeno jako první kolonie mimo území Itálie roku 118 př. n. l. pod jménem Narbo Martius, v pozdější době se stalo hlavním městem římské provincie Gallia Narbonensis a také jedním z nejdůležitějších římských měst v dnešní Francii. Ve středověku bylo sídlem katarů. Městem vedla silnice Via Domitia, která byla první římskou silnicí v Galii a propojovala Itálii s koloniemi ve Španělsku. U Narbonne se spojovala s další římskou silnicí Via Aquitania, která vedla přes Toulouse a Bordeaux k Atlantickému oceánu. Dnes je na náměstí kousek římské cesty zachovaný pod úrovní současného náměstí, oblé kameny využívají děti a skáčou po nich. My jsme si tady dali vynikající večeři a s posledními paprsky jsme se vydali zpět do kempu.Jeskyně Niaux


Niaux

Světoznámá jeskyně Niaux, ve které se nalézají pravěké kresby z Magdaléninu, se nachází v Pyrenejích. Směrovky nás vedly téměř na konec vesnice a pak se stočily přímo ke skalnímu masivu na úzkou silničku. Znejistěla jsem, ale protože nebylo možné již auto otočit, pokračovali jsme v cestě – naštěstí to bylo správně, protože cesta vyústila přímo u obrovského vstupu do jeskyně. Ten je zdoben jakousi moderní „branou“ a ochozem s informacemi. Příliš turistů zde nebylo, vstup do jeskyní je totiž omezený a prohlídku (s anglicky či francouzsky mluvícím průvodcem) je potřeba si předem zamluvit-což už jsme měli. Obdrželi jsme pořádnou baterku a dvě dobré rady: „ Pozor na hlavu!“a „Klouže to!“ Oboje platilo :o). Poněkud naivně jsem čekala něco jako převis a následně jeskyňku s kresbami, ale Niaux mě naprosto ohromilo a zcela předčilo mé očekávání. Jeskyně je totiž obrovská, neuvěřitelná, neskutečná!!! Obrovské prostory osvětlené jen baterkami dávají sotva tušit, co máme kolem sebe a nad hlavami. Všude jsou stalagmity a stalaktity (nikdy nevím, který roste kam), svítíme si pouze baterkami, žádné elektrické osvětlení ani chodníčky. Postupujeme stále hlouběji, jeskyně se zdá nekonečná. Jdu poslední a občas se otočím do černočerné tmy – jak sem mohli pravěcí lidé vůbec bez bázně vlézt?! Jdeme a jdeme, pak narazíme na první „grafiti“-podpisy různých návštěvníků, kteří jeskyni navštěvovali už v 19. století, aniž tušili, co skrývá. (Objevena vědci byla až v roce 1906.) Posléze vidíme první pravěké otisky-tečky a symboly připomínající písmeno P. Pak jdeme dál do „černého sálu“. Odevzdáváme baterky (světlo nesmí příliš dlouho osvětlovat kresby) a průvodkyně rozsvěcí svoji baterku. Před námi ze tmy náhle vystupují  kresby bizonů a koní. Fantastické, vedené jistou rukou, s neskutečnou znalostí anatomie. Kůň Převalského v zimní srsti, bizoni, antilopy…Poté postupujeme dál a opět vidíme další zvířata, mnohé se zakreslenými šípy v těle. Pravěký umělec dokonce skvěle využil strukturu skály, takže máme dojem, že se bizonova hlava otáčí. Nechápu to – tohle nejsou žádné primitivní jednoduché pokusy o kresbičky zvířat, to je prostě umění s velkým U! Pak už se vracíme zpět, byli jsme v hloubce cca 600 m, ale podle plánku se jeskyně rozvětvuje a obsahuje další galerie s mnoha kresbami, které však nejsou veřejnosti přístupné. Fantastický zážitek, vřele doporučuji! V jeskyni se samozřejmě nemohlo fotit, proto jsem stáhla dostupné snímky z Internetu a pár jich zařadila.Mirepoix


Mirepoix

Při cestě z Niaux jsme se stavili v městečku Mirepoix, které je známé krásnými brázděnými domky s podloubími ze 13. až 15. století, které podepírají trámy. Uprostřed trůní mohutná katedrála z roku 1317, jež se pyšní nejširší gotickou lodí ve Francii. Je to městečko, které jako by pořád ještě žilo napůl ve středověku. Ve středověku bylo obydleno katary, naštěstí jeho obyvatelé stačili utéci před křižáky do hor. My jsme se zrovna trefili do dne, kdy se tu konaly nějaké slavnosti a město doslova praskalo ve švech. Na náměstíčku prošel dvakrát dokola průvod postav v kostýmech, které představovaly historický vývoj Francie. Samozřejmě, že jako první šla známá dvojice Asterix a Obelix:o)! Co mě fascinovalo, byla srdečná atmosféra, nic hraného, bavili se všichni a v průvodu bylo k vidění i mnoho starších lidí (obstarožní Ludvík XIV. s manželkou byl moc roztomilý.) V průvodu šla i různá hospodářská zvířata, včetně oslíka, koz, mul a koní (vraníka jsem otipovala na mérena a chladnokrevné ryzky na comtoise.) Však také tady probíhá 2x do měsíce  největší trh s dobytkem v tomto regionu! Lidé se tu celé odpoledne bavili, atmosféra byla opravdu skvělá a co na tom, že sem tam spadlo pár kapek.Carcassonne


Carcassonne

Kdo by neznal známou stolní hru Caracassonne a město, kterým se autor inspiroval! Vynechat tuhle atraktivní památku bylo naprosto nemožné a my se na ni moc těšili. Oblast v okolí pozdějšího města byla od 6. stol. př. n.l. obývána Kelty a zhruba o 300 let později tu vzniklo první oppidum, později Římany nazývané Colonia Julia Carcaso. V roce 122 n.l. jej Římané dobyli a ve 3. stol. dále vylepšili zesílením hradeb a přistavěním několika věží. Základ tohoto pevnostního systému se zachoval až do dnešních dnů a tvoří vnitřní prstenec hradeb, sestávající z 30 věží galsko-římského typu s velkými okny pro vrhání oštěpů. V polovině 5. století se města zmocnili Vizigótové, kteří přistavěli další hradby. Roku 725 jej obsadili Arabové, v roce 759 se stalo franckým lénem a poté připadlo dynastii Trencavelů. V 11. až 13. stol. nastalo období největšího rozkvětu. Hrabě z Trencavelu nechal postavit na nejvyšším místě pahorku uprostřed hradního města opevněný zámek, od zbytku opevnění oddělený suchým příkopem a chráněný 5 věžemi. Přístupu dovnitř bránily 2 padací mříže a okovaná brána, kterou musely kvůli znemožnění zrady obsluhovat alespoň 2 osoby.Oblast však byla také osídlena katary a křížová výprava z roku 1208 se dotkla i Carcassonne. Město začalo obléhat vojsko severofrancouzských rytířů pod vedením Simona IV. z Montfortu a Carcassonne, jehož opevnění bylo v té době z velké části už přes 1000 let staré, po 15 dnech padlo. Současně bylo dobyto sousední město Béziers. Obyvatelstvo obou měst bylo kompletně zmasakrováno a Simon de Montfort kraj obdržel jako své léno. V následujících letech se však kataři i Trencavelové snažili město získat zpět a proto se o něj dlouze bojovalo, padlo zde na půl milionu obyvatel kraje Languedoc. Až roku 1240 připadlo Carcassonne s konečnou platností francouzskému králi a postupně se začalo znovu obnovovat a rozvíjet. Chátrající hradby byly zesíleny a zajištěny druhou vnější hradbou a město získalo pověst nedobytnosti. Avšak po pyrenejském míru roku 1659 ztratilo Carcassonne na významu a s rozvojem nových válečných technik a zbraní už nemělo smysl hradní město dále budovat, takže se postupně rozpadalo. V 18. století z něj byla už jenom zchudlá čtvrť, na kterou byl dokonce vydán dekret o stržení. Naštěstí starosta města Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, architekt Viollet-le-Duc a spisovatel Prosper Mérimée se na poslední chvíli zasadili o rozsáhlou rekonstrukci a zachránili město i pro další generace. Nyní patří mezi památky na seznamu UNESCO a proudí sem nepřetržitý dav turistů. Jakmile projdete hlavní bránou, okamžitě vás začne proud lidí unášet a téměř nemáte šanci se z něj v úzkých uličkách vymanit. Snažila jsem se rozpoznat, co je původní a co dostavěné (a je toho uvnitř opravdu dost), ale v davu to nebylo jednoduché. Nejhezčí atmosféru měla procházka po hradbách, tady přeci jen nebyl takový nával lidí. Příjemné bylo i posezení v restauraci, kupodivu to tu nebylo nijak drahé a také vstup do města je zdarma (platí se pouze prohlídka hradu.) To nás překvapilo, protože být to v Čechách, skrz bránu byste bez pořádného poplatku vůbec nevstoupili! Přesto jsem měla trochu rozporuplné pocity, očekávala jsem starobylé domky, ale místo toho byly nové, jen některé uličky na nás dýchly středověkou atmosférou. Nejhezčí byl pak pohled na město přes řeku a starý most ve večerním slunci.Camargue


Camargue

O Camargue už jsem obšírně psala loni, takže pokud máte zájem o informace, pohledejte v sekci Cestování. Původně jsme sem cestu ani neplánovali, ale vynechejte to, když to máte při zpáteční cestě domů! Rodina ani neprotestovala, takže jsme se po roce opět ocitli v Saintes Maries de la Mer. Zvolili jsme pro prohlídku delty Rhony plavbu výletní lodí a nelitovali jsme, viděli jsme volavky, divoké černé býky a i sněhobílé camargské koně. Opět jsem skřípala zuby, protože jsem neměla s sebou svůj teleobjektiv, který by se velice hodil:-(! Koně barvy mořské pěny jsem našla u silnice v posledních paprscích zapadajícího slunce. Poprvé se mi stalo, že na mě kůň dýchnul koprovou vůni :o)– tihle koníci totiž spásají kde co a zrovna kopr tady roste všude a do velké výšky! Ohrady jsou z ostnatého drátu, klečela jsem na krajnici k úžasu řidičů, ale z fotek mám radost, byť vznikly v lehce bojových podmínkách. Se zapadajícím sluncem nás na cestu do ČR doslova vyštípali komáři, ale výlet stál určitě za to!